GEOFEMINICIDIO

Base de dades de feminicidis i altres assassinats de dones a l’Estat espanyol 2010-2020.

FEMINICIDIS CATALUNYA

Llistat de femincidios i altres assassinats de dones a Catalunya 2021.

FEMINICIDIS ESTAT ESPANYOL

Llistat de femincidios i altres assassinats de dones a l’Estat espanyol 2021.

GEOVIOLENCIA SEXUAL

Base de dades d’agressions sexuals múltiples a l’Estat espanyol 2016-2020.

OBSERVATORI

01

TIPUS DE FEMINICIDI I METODOLOGIA DE DOCUMENTACIÓ

La nostra classificació de tipus de feminicidis i tipus d’assassinat de dones, subjecta a ampliació i a debat.
02

FEMINICIDIO: UN CONCEPTO EN EXPANSIÓN GLOBAL

El nacimiento del término como constructo teórico es el resultado de un extenso y valioso trabajo de la academia feminista, en confluencia con los procesos de denuncia y visibilización del fenómeno.
03

AGRESIONES SEXUALES MÚLTIPLES EN CATALUNYA

Desde 2016 documentamos las agresiones sexuales múltiples conocidas en el Estado español, en respuesta a la falta de estadísticas oficiales y al carácter paradigmático de estas agresiones.

DE CADA 10 CASOS, 9 SÓN FEMINICIDIS

Almenys el 86% dels 212 casos registrats a Catalunya de 2010 a 2020 eren assassinats de dones per raons de gènere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTIMES D´ORIGEN ESTRANGER

El 33% de les víctimes registrades a Catalunya de 2010 a 2020 eren d’origen estranger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIOLÈNCIA DE GÈNERE A CATALUNYA

38.56%

Denúncies de violència de gènere arxivades

A la província de Barcelona el 38,29% de les denúncies van ser arxivades, a Catalunya un 38,56%, mentre que la mitjana estatal va ser del 36,20%.
47.87%

Poques ordres i mesures de protecció acordades

En 2017, a la província de Barcelona es van acordar el 41,61% de les ordres i mesures de protecció sol·licitades, a Catalunya el 47,87% mentre que la mitjana estatal va ser del 67,64%.
70.77%

Denúncies formulades per la víctima

A Catalunya, el percentatge de denúncies de violència de gènere formulades directament per la víctima va ser de 70,77%.
15.60%

Denúncies que arriben a condemna

En 2017 el 15,60% de les denúncies de violència de gènere van arribar a condemnes en òrgans judicials.
109

FEMINICIDIS BARCELONA 2010-2018

Feminicidis i altres assassinats de dones a la província de Barcelona 2010 a 2018
4.32

PREVALENÇA MEDIA 2010-2018 

Dones assassinades per milió a la província de Barcelona 2010 a 2018
61.2%

BARCELONA-CATALUNYA

Els 109 casos de la província de Barcelona representen al 61,20% del total de casos comesos a Catalunya de 2010 a 2018
11.00%

BARCELONA-ESTAT ESPANYOL

Els 109 casos de la província de Barcelona representen a l’11% del total de casos comesos en l’Estat espanyol de 2010 a 2018
MÉS INFORMACIÓ

QUI ENS DONEN SUPORT

Feminicidi.cat és possible gràcies al suport de:

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

DIPUTACIÓ DE BARCELONA