Title Image

FEMINICIDIS I ALTRES ASSASSINATS DE DONES A L’ESTAT ESPANYOL

Dones assassinades per homes a Espanya entre 2010 i 2019, any en què comencem a registrar i documentar els feminicidis en Geofeminicidio.
1085

VÍCTIMES D’HOMICIDI A NIVELL GLOBAL PER SEXES

Víctimes d’homicidi a nivell global, en el marc de la parella / exparella / família i en el marc de la parella o exparella exclusivament.
  • HOMES 80%

  • DONES 20%

VÍCTIMES D’HOMICIDI A NIVELL GLOBAL

  • HOMES 36%

  • DONES 64%

VÍCTIMES D’HOMICIDI PARELLA / EXPARELLA / FAMÍLIA

  • HOMES 18%

  • DONES 82%

VÍCTIMES D’HOMICIDI PARELLA / EXPARELLA

ASSASSINATS DE DONES PER LES SEVES PARELLES O EXPARELLES

Segons les últimes dades publicades per l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC, per les seves sigles en anglès), les dones europees van ser assassinades per les seves parelles o exparelles en el 29% de les ocasions en 2017. Aquest percentatge es basa en el total d’homicidis de dones i és el més baix de tots els continents: la mitjana global se situa en el 34% dels homicidis de dones. A Catalunya, aquest percentatge ascendeix al 53,4% dels feminicidis i altres assassinats de dones a les mans d’homes.
29.00%

EUROPA

Les dones europees van ser assassinades per les seves parelles o exparelles en el 29% de les ocasions en 2017
34.00%

MITJANA GLOBAL

La mitjana global se situa en el 34% dels homicidis de dones
54.34%

CATALUNYA

A Catalunya, el 53,4% dels feminicidis i altres assassinats de dones són a les mans d’homes

ASSASSINATS DE DONES PER MEMBRES DE LA FAMÍLIA (HOMES I DONES)

Un 24% de dones a nivell global van ser assassinades per membres de la família (homes i dones). A Europa, aquest percentatge és del 9% dels casos. Segons el nostre estudi, el 12,9% dels assassinats de dones a les mans d’homes a Catalunya de 2010 a 2017 són perpetrats membres de la família com a fills, oncles, cosins, néts, nebots, gendres, etc.
9.00%

EUROPA

A Europa, el 9% dels assassinats de dones van ser comesos per membres de la seva família (homes i dones)
24.00%

MITJANA GLOBAL

24% dels assassinats de dones a nivell global van ser comesos per membres de la seva família (homes i dones)
12.9%

CATALUNYA

El 12,9% dels assassinats de dones a les mans d’homes a Catalunya de 2010 a 2017 van ser perpetrats per membres de la família com a fills, oncles, cosins, néts, nebots, gendres, etc.