Title Image

INFORME BARCELONA 2010-2018

Feminicidis i altres assassinats de dones a Barcelona en 2010 – 2018
Des de 2010 fins a 2018 s’han registrat ala província de Barcelona 109 feminicidis i altres assassinats de dones a les mans d’homes. En els nou anys de documenta-ció, s’han identificatcasos perpetrats en 40 municipis diferents.
Dos de cada tres casos registrats a Barcelona (el 66%) van ser feminicidis íntims, perpetrats en el marc de la parella o exparella (63 dels 109 casos).
MÉS INFORMACIÓ MÁS INFORMACIÓN
109

FEMINICIDIS A BARCELONA 2010-2018

Nombre total de feminicidis i assassinats de dones comesos per homes a Barcelona entre 2010 i 2018.