Title Image

INFORME CATALUNYA 2010-2014

Feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya 2010-2014

De 2010 a 2014 es van registrar 110 feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya. D’ells, el 58% eren feminicidis íntims, en el marc de la parella o exparella i un el 60,9% van ser perpetrats a l’habitatge familiar.
En aquest informe, contextualitzat amb una narració de l’evolució del terme feminicidi i l’aproximació metodològica de la base de dades, revela algunes claus dels casos coneguts en els cinc primers anys de documentació.
MÉS INFORMACIÓ MÁS INFORMACIÓN
110

FEMINICIDIS A CATALUNYA 2010-2014

Nombre total de feminicidis i assassinats de dones comesos per homes a Catalunya entre 2010 i 2014.