Title Image

INFORME SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE A CATALUNYA A 2016

El present informe centra l’estudi en les dades sobre el tractament judicial de la violència de gènere a Catalunya en 2016, atenent la seva evolució interanual (2010-2016) i, per a entendre’ls, contextualitzats amb les dades de les anàlisis de les dades de l’Estat espanyol. Examinem l’actuació de la justícia en l’aplicació de la Llei orgànica 1/2004 (Daza-feminicidio.net, 2017) on presentem amb mapes i gràfics una panoràmica detallada del que va ocórrer a Catalunya i en l’Estat espanyol amb les denúncies de les víctimes, les seves demandes de protecció i, en definitiva, amb els processos penals: el sentit de la sentència, condemnatòria o absolutòria, i com va actuar la justícia enfront de l’incompliment de penes i mesures de protecció.
Amb aquests estudis pretenem proporcionar una eina que faciliti detectar els encerts però especialment les principals fallades, que n’hi ha i molt greus, en el tractament de la violència de gènere per part de la justícia a Catalunya i l’Estat espanyol.
MÉS INFORMACIÓ MÁS INFORMACIÓN
  • Intervenció directa policial

  • Denuncia la víctima

  • Denuncia un familiar

  • Serveis assistencials i tercers

  • Informe de lesions al Jutjat

Qui denuncia violència de gènere a Catalunya 2016?

A Catalunya en 2016, el 17,59% de les denúncies de violència de gènere van ser per intervenció directa policial. El 69,47% van ser per denúncia de la víctima. El 2,77% van ser denúncies fetes per un familiar. El 1,60% van ser denúncies per serveis assistencials i tercers i el 8,57% van ser assumptes iniciats a través d’un comunicat de lesions dels serveis sanitaris del Jutjat.