Title Image

INFORME SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE A CATALUNYA A 2017

Aquest és el segon informe que realitzem sobre el tractament judicial de la violència de gènere a Catalunya. A escala estatal espanyol analitzem per primera vegada les dades estadístiques sobre violència de gènere del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) de 2015, i continuem amb els de 2016 i 2017, examinant l’actuació de la justícia en l’aplicació de la Llei Orgànica 1/2004 (Daza, Feminicidio.net, 2017). A Catalunya estudiem per primera vegada les dades de 2016 fixant-nos en la seva evolució interanual des de 2010: contrastem les dades de Catalunya, les de cada província i les estatals, i assenyalem els partits judicials amb dades més problemàtiques.
Els nostres informes presenten amb mapes, gràfics i quadres una panoràmica detallada d’allò que va ocórrer a cada territori amb les denúncies de les víctimes, les seves demandes de protecció als Jutjats de Violència sobre la Dona (JVD) i, en definitiva, amb els processos penals: el sentit de la sentència, condemnatòria o absolutòria, i com va actuar la justícia enfront de l’incompliment de penes i mesures de protecció. Aquest tipus d’estudi, bolcant les dades estadístiques en representacions visuals, permet comprendre fàcilment a tota la ciutadania interessada les principals qüestions sobre el tractament de la violència de gènere per part de la justícia, i detectar els encerts, però sobre tot les fallades que es produeixen a distints territoris, que són molts i importants.
Al present informe presentem les dades de 2017 ampliant el focus a Catalunya i les seves quatre províncies, fixant-nos especialment en la situació a Barcelona, contextualitzats els seus valors estadístics amb els de la resta de territoris de l’Estat espanyol i mirant a la seva evolució durant els tres últims anys (2015-2017).

Tractament judicial de la violència de gènere a la província de Barcelona 2017

6.274 DENÚNCIES ARXIVADES (Sobreseïments i arxius en JVD, JP, AP i JM)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39%

DENÚNCIES ARXIVADES

MÉS INFORMACIÓ MÁS INFORMACIÓN